++ پایه پنجم ابتدایی ++

پایه پنجم ابتدایی / نمونه سوال/ اطلاعات عمومی/ آموزشی/پنجم دبستان

نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی مهروآبان :

۱- از راههاي يادگيري علوم:

1- مشاهده

2- فرضيه

3-جمع آوري اطلاعات

4- همه ي موارد

۲- پيشنهاد راه حل هاي معقول و قابل آزمايش درباره ي يك مسئله كدام است؟

1- آزمايش

2- نظريه

3- فرضيه

4- تفسير كردن

3- اگر اتم هاي يك ماده يكسان باشد به آن ماده ................مي گويند.

4- تاكنون .........اتم متفاوت شناخته شده است.

5- خرد شدن كاغذ تغيير............است.

6- سوختن چوب تغيير.............است.

7- 4 نمونه عنصر نام ببريد.

8- تركيب چيست؟

9- 4 نمونه تركيب نام ببريد.

10- مولكول چيست؟

11- وضع مولكول ها در جامد چگونه است؟

12- چرا مولكول هاي عطر در هوا پخش مي شود؟

13- اتم  چيست؟

14- وضع مولكول ها در گاز چگونه است؟

15- براي شناسايي مواد از چه خواصي استفاده مي كنيم؟

16- تفسير كردن يعني چه؟

15- براي اطمينان از درستي و نادرستي فرضيه چه بايد كرد؟

16- وضع مولكول ها در مايع چگونه است؟

17- ذوب شدن يخ تغيير فيزيكي است يا شيميايي؟

18- شكستن شيشه تغيير فيزيكي است يا شيميايي؟

19- زرد شدن برگ درختان تغيير فيزيكي است يا شيميايي؟

20- كپك زدن نان تغيير فيزيكي است يا شيميايي؟

21- دو مقدار مساوي از ماش و لوبيا را در ظرفي ريخته و خوب به هم زده ايم  آنچه ساخته ايم چيست؟

1- عنصر            2- تركيب                 3- مخلوط

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ دی۱۳۸۷ساعت   توسط علی شجری  |